Kalite, bir şirketin paydaşlarına verdiği değerdir.

Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız

Kalite Politikamızı İnceleyiniz.
Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız, tüm değer ortaklarımızla olan işbirliğimizin temelini, onlara sunduğumuz hizmet anlayışını ve verdiğimiz değeri yansıtır. Bu yönetim sistemi politikasının, tüm ProAsist çalışanları ve çözüm ortakları tarafından benimsenmesi esastır.

"Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti" için "Müşteri Odaklılığı" esas almak.Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin, kalite standartlarının ve yasal gerekliliklerin tam olarak karşılanması için ürün ve hizmetlerini sürekli geliştiren bir firma olmak."Planla / Uygula / Kontrol et / Önlem al" yaklaşımını, tüm hizmet alanlarında sürekli olarak hayata geçirmek.Sektördeki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek tüm değer ortaklarının hizmetine sunmak.Tedarikçi ve çözüm ortaklarına düzenli kontrol ve gelişme programları uygulayarak ürün güvenirliğini artırmak.

Çalışanların ve tüm değer ortaklarının, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini artıracak eğitimler gerçekleştirmek.İş sağlığı ve güvenliği kriterlerine uyulmasını sağlamak.İş kazalarını önleyici tedbirler alarak riskleri minimize etmek.Doğal ve diğer kaynakların optimum şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak, ortaya çıkabilecek tüm atıkları kontrol altında tutarak çevreye olan etkilerini asgari seviyeye indirmek.Tüm süreçlerin etkili şekilde işletilmesi, kontrolü, sürekliliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli yetişmiş insan gücü, bilgi, altyapı ve çevreyi tedarik etmek.